Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u een goed beveiligd digitaal intakeformulier. Dit formulier vult u aub vóór het eerste consult online in.
Hierbij worden uw klachten, persoonlijke situatie en (medische) voorgeschiedenis op een rij gezet. Bij het eerste consult bespreken we uw intake en vindt er een osteopathisch onderzoek plaats.

Het resultaat van dit onderzoek en het hieruit voorkomende behandelplan bespreek ik met u. We beginnen bij het eerste consult met de behandeling mits u instemt met de voorgestelde behandeling. 

De osteopathische behandeltechnieken kunnen zacht en subtiel zijn maar ook stevig en direct

De afstand tussen twee behandelingen is meestal twee tot acht weken omdat het lichaam tijd nodig heeft om zich weer aan te passen aan de nieuwe situatie.