Welkom op de website van mijn
praktijk voor osteopathie

Op de site vindt u informatie over:

  • Wat osteopathie is
  • Met welke klachten u bij mij terecht kunt
  • Mijn werkwijze 
  • Vergoedingen en tarieven osteopathie

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u mij telefonisch of per mail bereiken: 
info@stillmotion-osteopathie.nl of 06-43020228.

 

Sabine Stückmann
Meer over Sabine

Wat is osteopathie?

Lees meer

Voor wie?

Lees meer

Tarieven en vergoedingen

Lees meer

Wat is osteopathie?

Alles wat leeft stroomt
Ons lichaam bestaat voor 60% uit water. Via de lichaamsvloeistoffen vindt uitwisseling plaats tussen alle lichaamsweefsels. De osteopathie gaat ervan uit dat goede doorstroming van alle lichaamsweefsels de voorwaarde schept voor een goede gezondheid. En daarvoor is optimale bewegelijkheid van alle onderdelen van het lichaam noodzakelijk.

Meer over osteopathie

De behandeling

Persoonlijk behandelplan
Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u een digitaal intakeformulier. Dit formulier vult u vóór het eerste consult online in. Hierbij worden uw klachten, persoonlijke situatie en (medische) voorgeschiedenis op een rij gezet. Bij het eerste consult bespreken we uw klachten en vindt er een osteopathisch onderzoek plaats.
Het resultaat van dit onderzoek en het hieruit voorkomende behandelplan bespreek ik met u.

Meer over de behandeling
Neem contact met mij op voor meer informatie